Grupa kapitałowa

Spółki-siostry Futureal działają w obszarze inwestycji private equity oraz zarządzania inwestycjami. Są to spółki wyznające te same wartości nadrzędne co Futureal.

Finext Startup Ltd. to niezależny podmiot zarządzający inwestycjami private equity, którego działalność koncentruje się na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólnicy dysponują łącznie ponad 50 latami doświadczenia w sektorze private equity i zarządzali dotychczas inwestycjami o wartości ponad 350 mln euro na rzecz wielu inwestorów instytucjonalnych, wśród których wymienić można ABN Amor, Advent, AXA, Bank Austria, EBOiR, EIF, Lombard Odier, Phare, ONZ, a także Quantum Fund należący do Sorosa.

  • Finext Startup zarządza funduszem venture capital o wartości ok. 28 mln euro, z czego Unia Europejska zapewnia 68% kapitału.
  • Finext zarządza także bezpośrednimi inwestycjami private equity na rzecz grupy.
  • Finext zakłada obecnie inkubator przedsiębiorczości z myślą o innowacyjnych spółkach.

Finext Investment Fund Management Ltd. to specjalistyczny niezależny podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi.

  • Finext Global Fund to zdywersyfikowany fundusz żelazny (endowment fund), którego globalne zasady alokacji aktywów strategicznych są zbliżone do zasad stosowanych przez fundusze żelazne Harvardu i Yale; inwestuje on w bardzo szerokie spektrum klas aktywów na całym świecie.
  • Futureal 1 Fund to pierwszy fundusz deweloperski notowany na giełdzie w Budapeszcie, jeden z najlepiej radzących sobie funduszy nieruchomości w Europie.
Designed by Brandart. Created by diNero in MMXII-MMXIII.
Futureal Group the founder member of IFK